homeกิจกรรมแนะแนว ม.6/1
personperson_add
กิจกรรมแนะแนว ม.6/1

ผู้สอน
ศุภณัฐ วงศ์สกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กิจกรรมแนะแนว ม.6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12724

สถานศึกษา
โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถรับรู้แนวทางการศึกษาต่อของตนเองได้อย่างชัดเจน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)