homeชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 6/7
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 6/7

ผู้สอน
ยุวธิดา จานแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 6/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12731

สถานศึกษา
โรงเรียนสา

คำอธิบายชั้นเรียน

Tenses


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)