ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

พิศิษฐ์ อุดอ้าย

โรงเรียนบ่อเกลือ

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนอย่างเดียว