homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ผู้สอน
นางทรรศนีย์ ชำนาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12756

สถานศึกษา
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

คำอธิบายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค22202


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)