homeกิจกรรมแนะแนว ม.5/1
personperson_add
กิจกรรมแนะแนว ม.5/1

ผู้สอน
ศุภณัฐ วงศ์สกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กิจกรรมแนะแนว ม.5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12771

สถานศึกษา
โรงเรียนนาน้อย

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถรับรู้ความสามารถ ของตนเองได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)