กิจกรรมชุมนุมหนังสั้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมนุม หนังสั้น  สำหรับนักเรียนที่รักการทำหนัง  และรักการดูหนัง