กิจกรรมชุมนุมหนังสั้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สงกรานต์ ตาชื่น

โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

ชุมนุม หนังสั้น  สำหรับนักเรียนที่รักการทำหนัง  และรักการดูหนัง