กิจกรรมชุมนุมหนังสั้น

สงกรานต์ ตาชื่น

โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมนุม หนังสั้น  สำหรับนักเรียนที่รักการทำหนัง  และรักการดูหนัง