ผู้สอน
ดำริห์ จิณะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ร่มบิน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12774

สถานศึกษา

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=GuMU9EQtnA8&list=PLarp9eZec_JTbVq2RZgjPM3Pm-JqUwa81