homeวิทยาศาสตร์ 2 ว30102 ม. 4
personperson_add
วิทยาศาสตร์ 2 ว30102 ม. 4

ผู้สอน
นาง มลฤดี เตชะตา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ 2 ว30102 ม. 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12784

สถานศึกษา
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีกรด-เบส


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)