เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

DTSD 137 Removable Partial Denture

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุทัศน์ จิตรชื่น

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

รายวิชา ทพชท137 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ สำหรับนักศึกษาช่างทันตกรรม ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2