homeมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ 31102)
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ 31102)

ผู้สอน
นาง เบญจมาภรณ์ โยธะการี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ 31102)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12807

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม อบจ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)