ผู้สอน
นางสาว ธัญลักษณ์ ปายสาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4/6 HTML (ง30251)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12826

สถานศึกษา

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน