วราลักษณ์ ทุมยา เลขที่ 24


ผู้สอน
นางสาว วราลักษณ์ ทุมยา
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วราลักษณ์ ทุมยา เลขที่ 24

รหัสวิชา
1284

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

เกี่ยวกับฉัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books