homeปวส.1_1การบัญชีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557
person
ปวส.1_1การบัญชีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557

ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.1_1การบัญชีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12840

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)