วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ 2_2557 ส.1 คอม
ผู้สอน

นาง เพ็ญศรี สมเวที

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ 2_2557 ส.1 คอม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12843

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.1 คอม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.