2/57 คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร(ส.1คอ)
ผู้สอน

นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
2/57 คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร(ส.1คอ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12882

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร(ส.1คอ)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.