ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

กฤษติกาญจน์ เอ. เอฟ. เพอร์ดี้ อินทะลี

โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Office Word)