homeComputer ปวช.1 MEP
personperson_add
Computer ปวช.1 MEP

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Computer ปวช.1 MEP

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12888

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ นักเรียนที่รัก ทุกคน  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)