homeภาษาไทยพื้นฐานห้อง ชฟ.2
personperson_add
ภาษาไทยพื้นฐานห้อง ชฟ.2

ผู้สอน
คุณครูพูนสวัสดิ์ ศรีเกษ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยพื้นฐานห้อง ชฟ.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12909

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยพื้นฐาน (2200-1102)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)