homeภาษาไทยพื้นฐานห้อง ชฟ.2
person
ภาษาไทยพื้นฐานห้อง ชฟ.2

ผู้สอน
คุณครูพูนสวัสดิ์ ศรีเกษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐานห้อง ชฟ.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12909

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน (2200-1102)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)