homeเศรษฐศาสตร์มหภาค
personperson_add
เศรษฐศาสตร์มหภาค

ผู้สอน
MR. APICHA THIRAK
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เศรษฐศาสตร์มหภาค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1291

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์มหภาค


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)