homeสังคมศึกษา 507 2/2557
person
สังคมศึกษา 507 2/2557

ผู้สอน
นาย ฮัมดาน อ่อนหวาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา 507 2/2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12930

สถานศึกษา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนเนื้อหาสาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)