วิจัยทางการศึกษา
ผู้สอน

Kessaree Ladlia

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิจัยทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12946

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

1.รายวิชาชีพครูหลักสูตรปี54สาขาการศึกษาปฐมวัย

2.นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยปี4กลุม2รหัส54

3.ภาคเรียนที่1/2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.