homeวิจัยทางการศึกษา
person
วิจัยทางการศึกษา

ผู้สอน
Kessaree Ladlia
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิจัยทางการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12946

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

1.รายวิชาชีพครูหลักสูตรปี54สาขาการศึกษาปฐมวัย

2.นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยปี4กลุม2รหัส54

3.ภาคเรียนที่1/2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)