เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

478-200 Introduction to MICE Industry (ความรู้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมไมซ์ )

เกี่ยวกับชั้นเรียน

478-200 Introduction to MICE Industry (ความรู้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมไมซ์ )

Sec 01 วันจันทร์ เวลา 10.30 - 12.00 น. ห้อง ข203

          และวันพุธ เวลา 10.30 - 12.00 น. ห้อง ข203

Sec 02 วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง ข203