homeงานอาชีพ65
personperson_add
งานอาชีพ65

ผู้สอน
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานอาชีพ65

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12964

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)