homeไคเซ็นกับการพัฒนางาน
personperson_add
ไคเซ็นกับการพัฒนางาน

ผู้สอน
person
นาย เธียรชัย พันธ์คง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ไคเซ็นกับการพัฒนางาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1298

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้ามาทดสอบใช้งานครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)