homeการบัญชีห้างหุ้นส่วน
person
การบัญชีห้างหุ้นส่วน

ผู้สอน
มินา เลิศเมธานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีห้างหุ้นส่วน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12988

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดทำบัญชีกิจการห้างุห้นส่วน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)