ผู้สอน
เอกฤดี พันธุ์พิทยแพทย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13016

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้น คำสั่ง และ การสร้าง Appication โปรแกรม Visual Basic