ผู้สอน
นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13026

สถานศึกษา

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ