homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1

ผู้สอน
นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13026

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)