homeเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2

ผู้สอน
นางสาว เมธินี เดชะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13041

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)