รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี4 รหัสวิชา ง 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้สอน

นาง วิภาภรณ์ สวยรูป

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี4 รหัสวิชา ง 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13053

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

1. หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. หลักการและวิธีแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

4. ซอฟแวร์ในการทำงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.