homeรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี4 รหัสวิชา ง 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
person
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี4 รหัสวิชา ง 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี4 รหัสวิชา ง 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13053

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1. หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. หลักการและวิธีแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

4. ซอฟแวร์ในการทำงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)