ผู้สอน
ดาวี ตันเวียง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ม.4/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13058

สถานศึกษา

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ม.4/1