วิทยาศาสตร์ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผู้สอน

น.ส. ธัญยธรณ์ อริยวิรวัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13064

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาวิทยาศาตร์ สำหรับนักเรียน ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.