homeดนตรีตามใจ 6/3
personperson_add
ดนตรีตามใจ 6/3

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี มติพัฒน์ เชิดสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ดนตรีตามใจ 6/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13070

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนวิชาดนตรี ศ 33102

ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์  เชิดสุข

โรงเรียนธัญรัตน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)