homeม.4/1-1
person
ม.4/1-1

ผู้สอน
นาง พรทิพย์ ทานะมัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4/1-1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13071

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)