homeชั้น ม.3 ศิลปศึกษา
personperson_add
ชั้น ม.3 ศิลปศึกษา

ผู้สอน
ณัฐนันท์ จันทะไทย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.3 ศิลปศึกษา

หมายเลขของวิชา (Class ID)
13088

สถานศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ศิลป์สร้างสรรค์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)