ผู้สอน
ณัฐนันท์ จันทะไทย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้น ม.3 ศิลปศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13088

สถานศึกษา

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ศิลป์สร้างสรรค์