วิทยาศาสตร์ชั้น ม. 3

โชคชัย นาไชย

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

อวกาศ