เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1สังคมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุนิสา หอมดวง

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

สังคมศึกษาเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขจึงจำเป็นต้องเรียนรู้