homeการงานอาชีพ ม.1
personperson_add
การงานอาชีพ ม.1

ผู้สอน
titinan pratanasuntisupa
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13101

สถานศึกษา
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม 1/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)