homeการงานอาชีพ ม.1
person
การงานอาชีพ ม.1

ผู้สอน
titinan pratanasuntisupa
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพ ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13101

สถานศึกษา
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

นักเรียนที่เรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม 1/1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)