homeชัั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.2.57 คณิตศาสตร์พื้นฐาน "ครูสุรีย์พร"
personperson_add
ชัั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.2.57 คณิตศาสตร์พื้นฐาน "ครูสุรีย์พร"

ผู้สอน
สุรีย์พร ไชยศรีสุทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชัั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.2.57 คณิตศาสตร์พื้นฐาน "ครูสุรีย์พร"

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13106

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ความน่าจะเป็น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)