homeชัั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.2.57 คณิตศาสตร์พื้นฐาน "ครูสุรีย์พร"
person
ชัั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.2.57 คณิตศาสตร์พื้นฐาน "ครูสุรีย์พร"

ผู้สอน
สุรีย์พร ไชยศรีสุทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชัั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3.2.57 คณิตศาสตร์พื้นฐาน "ครูสุรีย์พร"

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13106

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ความน่าจะเป็น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)