homeฟิสิกส์ 5 ว33205
personperson_add
ฟิสิกส์ 5 ว33205

ผู้สอน
ประเสริฐ มะธิปิไข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ 5 ว33205

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13117

สถานศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

บทที่ 17

บทที่ 18

บทที่ 19

บทที่ 20


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)