ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

สงวน ทับพิมพ์แสน

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมีพื้นฐาน