homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ผู้สอน
person
สงวน ทับพิมพ์แสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

หมายเลขของวิชา (Class ID)
13132

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

เคมีพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)