homeนาฏศิลป์ ม 2
person
นาฏศิลป์ ม 2

ผู้สอน
กัลยาณี ยะสานติทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นาฏศิลป์ ม 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13136

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

นาฏยศัพท์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)