homeนาฏศิลป์ ม 2
personperson_add
นาฏศิลป์ ม 2

ผู้สอน
กัลยาณี ยะสานติทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นาฏศิลป์ ม 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13136

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นาฏยศัพท์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)