homeเคมีพื้นฐาน ม.4
person
เคมีพื้นฐาน ม.4

ผู้สอน
รังสิต โสภานิช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมีพื้นฐาน ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13140

สถานศึกษา
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

    โครงสร้างอะตอม   นิวเคลียส  การเรียกชื่อสารประกอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)