คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 "ครูสุรีย์พร"

สุรีย์พร ไชยศรีสุทธิ์

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

พิทาโกรัส