homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 "ครูสุรีย์พร"
personperson_add
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 "ครูสุรีย์พร"

ผู้สอน
สุรีย์พร ไชยศรีสุทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 "ครูสุรีย์พร"

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13146

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

พิทาโกรัส


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)