homeคณิตศาสตร์ ม.ต้น
personperson_add
คณิตศาสตร์ ม.ต้น

ผู้สอน
person
พรทวี สุวรรณมิตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ม.ต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13150

สถานศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษตอนต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)