homeคณิตศาสตร์ ม.ต้น
person
คณิตศาสตร์ ม.ต้น

ผู้สอน
พรทวี สุวรรณมิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ ม.ต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13150

สถานศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษตอนต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)