มัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีและการออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp