มัธยมศึกษาปีที่ 4

ไพโรจน์ นิลปัทษ์

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีและการออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp