ผู้สอน
เครือมาศ ชินกร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13157

สถานศึกษา

อบจ.มหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

ครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม