homeการเรียนรู้ด้วยตนเอง
personperson_add
การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผู้สอน
person
เครือมาศ ชินกร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13157

สถานศึกษา
อบจ.มหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)