homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม3
person
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม3

ผู้สอน
titinan pratanasuntisupa
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13158

สถานศึกษา
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม .1/2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)