English 1

ผู้สอน
จิรชยา สืบสุนทร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
English 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13163

สถานศึกษา
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

Conditional


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)