homeชั้นมัธยมศึกษา 4-6 สาระการงานอาชีพ
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษา 4-6 สาระการงานอาชีพ

ผู้สอน
person
อุษา กมุธากรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา 4-6 สาระการงานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13174

สถานศึกษา
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

คำอธิบายชั้นเรียน

งานบัญชีเบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)