ชั้นมัธยมศึกษา 4-6 สาระการงานอาชีพ

อุษา กมุธากรณ์

โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

คำอธิบายชั้นเรียน

งานบัญชีเบื้องต้น