homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ผู้สอน
mail testham
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13181

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับศึกษาในรายวิชา ส 33102 สังคมศึกษา 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)