homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ผู้สอน
mail testham
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13181

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ใช้สำหรับศึกษาในรายวิชา ส 33102 สังคมศึกษา 6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)